Close

MOBILITY HUBS

Effectief de mobiliteitstransitie realiseren

Wat is een Mobility Hub?

De Hub...

Start Traditionele mobiliteit Multimodale mobiliteit Energie Mobiliteit Diensten M.a.a.S.

Hoe versnelt de Mobility Hub de energie transitie?

De transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbaar is niet gelimiteerd tot slechts een technologische transitie, het is tegelijkertijd in grote mate afhankelijk van de maatschappij. We reizen meer, maar staan tegelijkertijd voor de uitdaging om de uitstoot van schadelijke gassen omlaag te brengen. Om aan de klimaatdoelen te voldoen zullen we moeten werken aan onze gewoontes wat betreft mobiliteit. Dit bestaat bijvoorbeeld uit het bedwingen van de behoefte om op pad te gaan, ontmoedigen van persoonlijk autobezit en het bevorderen van deelmobiliteit. Door de afstand kort te houden tussen energie leveranciers, leveranciers van multimodale mobiliteit en de klant wordt het doorvoeren van innovatie op het vlak van energiegebruik in de mobiliteitssector sterk vereenvoudigd. De aanlevering van mobiliteit als dienst anticipeert sterk op de ontwikkeling van toekomstige mobiliteit en innovaties.

Start Fossiel Hernieuwbaar Mobiliteit

Wie ontwikkelen Mobility Hubs?

De Mobility Hubs zijn in hun werking afhankelijk van een sterk collectief aan partnerschappen. Per fase zullen verschillende partners aanhaken om de hubs te ontwikkelen. Voor elke locatie en voor mogelijke nieuwe locaties zijn wij op zoek naar mogelijke partnerschappen om zo op verschillende aspecten diensten te kunnen leveren en de Mobility Hubs tot een succes te maken. Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in samenwerking? U kunt ons contacteren via de onderstaande knop. 

1. Initiatief 2. Ontwerp 3. Bouw 4. Exploitatie

Voor vragen en interesse in de verdere ontwikkeling en exploitatie van Mobility Hubs, bereikt u ons via onderstaande knop.

Onze partners: